Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Inkoppling. Uppkoppling. Utkoppling.

 |  Publicerad 2013-06-11 16:35  |  Lästid: 4 minuter

Min fru och jag kopplar in våra nya internet- och tv-boxar.

Eller, ja.

Ni vet.

Låt oss ta det hela från början.

Vår bostadsrättsförening beslutade sig alltså nyligen för att byta internet- och tv-leverantör. Den nya leverantören utlovades nämligen vara betydligt bättre än den gamla. Framför allt skulle ”servicegraden” vara ”avsevärt” högre och ”installationen” beskrevs som ”betydligt mer okomplicerad”. Detta föreföll förstås för mig som en smula negativt eftersom jag precis, efter ungefär tre års månadsvis återkommande invektivbattles, slutligen hade lyckats nå den sortens gemensam mark med föreningens tidigare internet- och tv-leverantör där vi kommit överens om att jag betalar fakturan punktligt varje månad i utbyte mot att leverantören under åtminstone hälften av månaderna levererar åtminstone 75% av det som de tar betalt för. Det var ett stort steg i rätt riktning, faktiskt. Vi närmade oss ett, i sammanhanget, nästan perfekt system.

Nu måste jag alltså börja om. Vilket alla inblandade givetvis lovade mig skulle bli helt problemfritt. Vilket det givetvis på precis allt sätt också inte alls blev.

Först var vi bortresta när den nya leverantören gick runt i huset och tog upp beställningar. Sedan var vi även bortresta när de nya boxarna levererades, dagen efter. Sedan fick vi ett brev där vi ombads göra en abonnemangsbeställning via brev. Vi gjorde det. Via brev. Sedan fick vi ett nytt brev där vi ombads kontakta en säljare hos den nya leverantören per telefon för att lämna vår abonnemangsbeställning, eftersom vi inte gjort någon beställning via brev trots att vi uttryckligen ombetts att göra detta. Säljaren svarade inte i telefon. Vi fick sedan ett nytt brev där vi uppmanades att, eftersom vi inte kontaktat säljaren via telefon trots att vi i förra brevet faktiskt ombads göra det, kontakta säljaren med vår abonnemangsbeställning via mejl. Vi kontaktade säljaren via mejl. Säljaren svarade inte. Jag fick däremot ett autosvar med hänvisning till leverantörens kundtjänst. Jag ringde denna kundtjänst. Blev där informerad av en mycket sympatisk förinspelad röst om att jag hade blivit tilldelad plats nummer 1 i kön. Jag väntade på plats nummer 1 i 35 minuter. Fick litegrann känslan av att det här med siffran 1 möjligen faller inom en så att säga alternativ tolkning av relativitetsteorin just hos vår nya internet- och tv-leverantör. Blev slutligen framkopplad till kundtjänsten, där en på alla sätt gedigen kvinna informerade mig om att det inte fanns någon beställning på några abonnemang över huvud taget gjord i mitt namn, varken via mejl, brev eller telefon. Jag frågade om jag då kunde få göra en beställning via det telefonsamtal den gedigna kvinnan och jag vid tillfället var involverade i. Det kunde jag få. Om jag väntade medan jag blev framkopplad till en annan kundtjänstavdelning. Det gjorde jag. Jag informerades om att jag där hade tilldelats köplats nummer 1. Det tog 44 minuter. Sedan fick jag tala med en trevlig ung man som förklarade att det visst fanns en beställning gjord i mitt namn. Men bara på internet, inte på tv. Varpå jag frågade om jag i så fall även kunde få beställa tv. Det kunde jag. Men då behövde jag bli tillbakakopplad till den förra kundtjänsten igen, eftersom den här kundtjänsten bara hade hand om nya beställningar och inte tilläggsbeställningar på befintliga beställningar. Så jag kopplades tillbaka till den första kundtjänsten. Jag fick köplatsnummer 1.

Dagen efter fick jag ett argt mejl från säljaren som skulle kontaktas via brev men inte svarade på brev och som därefter skulle kontaktas per telefon men som inte svarade i telefon och som därför skulle kontaktas via mejl men inte svarade på mejl. Hans mejl var ett svar på mitt mejl. Han använde uttrycket ”ASAP” tre gånger och uttrycket ”FYI” fyra gånger på sex rader text. Däremellan framgick det att jag, FYI, inte hade lämnat in någon beställning och att jag måste göra det ASAP. Jag mejlade tillbaka att mejlet han svarade på innehöll en beställning, men att jag eftersom jag inte fick svar på mejlet ASAP hade ringt in en beställning hos två olika kundtjänster istället, och att något ju ändå måste ha skett ganska så ASAP efter att jag skickade mitt mejl eftersom det trots allt låg en beställning på internet hos kundtjänsten. Säljaren svarade inte. Jag ringde kundtjänsten. De kopplade mig till den andra kundtjänsten. Jag fick köplatsnummer 1. 28 minuter senare blev jag bortkopplad.

Två dagar senare fick jag en sms-avisering om att jag hade ett paket att hämta ut på posten. Jag hämtade ut paketet. Det innehöll en tv-box. Det medföljde ett följebrev som berättade att boxen inte kan användas utan ett programkort, som skickats ut till mig i ett separat brev från säljavdelningen. Något sådant brev hade inte kommit, varken ASAP eller på något annat slags SAP. Jag ringde säljavdelningen. De svarade inte. Jag ringde kundtjänst nummer 2. Fick köplatsnummer 1. Väntade 13 minuter. Blev kopplad till kundtjänst nummer 2. Blev informerad om att jag borde ha fått ett brev med programkort. Jag informerade att jag, FYI, inte fått det. ASAP. De sa att detta i så fall garanterat skulle komma ASAP eller åtminstone nästan ASAP. Det kom två dagar senare. Det medföljde ett följebrev som berättade att programkortet till tv-boxen inte kunde användas utan att internetboxen som skickats ut till mig först blivit ordentligt installerad. Någon internetbox hade inte kommit. Jag ringde kundtjänst 1. Köplatsnummer 1. 51 minuter. Kopplad till kundtjänst 2. Köplatsnummer 1. 19 minuter. De informerade mig om att internetboxen FYI redan låg och väntade på mig på samma post där jag hämtat ut det första paketet. Men tydligen hade inte sms-aviseringen för det gått ut ASAP.

Jag åkte till platsen där jag hämtat ut paket nummer 1 och hämtade ut paket nummer 2. Det innehöll ytterligare tv-box. Dagen efter fick jag ytterligare ett brev. Med ytterligare ett tv-kort.

Kundtjänst 2. Köplatsnummer 1. Kundtjänst 1. Köplatsnummer 1. Nytt paket, hädanefter refererat till som paket 3, på posten. ASAP.

Paket 3 innehöll en internetbox. Och en till tv-box.

Nu har vi, såvitt jag kan förstå efter att ha pratat ytterligare en gång med kundtjänst 1 och kundtjänst 2 (samt mottagit ytterligare ett argt mejl från säljaren (vars mejl bara tycks fungera i utgående riktning där det framgår att jag fortfarande inte lämnat in någon beställning): 2 tv-abonnemang, fördelat på tre olika digitalboxar och två olika programkort. Samt två olika internetabonnemang av oklara skäl fördelade på en och samma internetbox.

Och om jag inte vill betala för alltihop blev jag FYI ASAP informerad om att all överflödig utrustning snabbare än någon tillgänglig svamerikansk bokstavsförkortning måste skickas tillbaka till leverantören på min bekostnad. Eftersom det här faktiskt mest var mitt fel.

Vi blev en smula oense om detta, kundtjänst 1 och 2 och säljaren vars mejl bara fungerar i utgående riktning och jag.

Men nu kopplar alltså min fru och jag trots allt in en av internetboxarna och en av tv-boxarna, samtidigt som jag försöker reda ut vems fel det egentligen är att allting inte bara funkar från fucking början någon jävla gång.

Eller, ja. Ni vet. Min fru gör väl egentligen större delen av själva ikopplandet. Jag sköter mest vems-fel-det-är-grejen.

Min fru är ju ändå gravid, liksom. Gravida har sjukt dålig simultankapacitet. Hon hade aldrig kunnat hålla reda på vems fel det här är.

Dela på Facebook
Tweeta

Redaktionen tipsar

Uppdaterad 2013-06-11 16:38