Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Etikett: Allt jag ville var att få vråla ”jävla köttmongo” åt någon är det verkligen FÖR MYCKET BEGÄRT!?