Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Etikett: Det är däremot sant att jag har bett en kompis slänga en påse glasspaket för att jag kände att min granne dömde mig vid källsorteringen