Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Etikett: Kommunikation är grunden i varje fungerande äktenskap så länge som man inte har för mycket av den med varandra