Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Tag: Men inte för att man ska skämta om fobier jag hade blivit jättearg om någon hade gömt min bil under öppet vatten