Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Etikett: Men jag står alltså fortfarande precis här så jag hörde att det första du sa var ”första regeln i den här familjen är att aldrig lyssna på någonting pappa säger” och jag har faktiskt också känslor