Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Tag: Mitt norska förlag pratade väldigt mycket om att “nästa gång kan vi kanske göra det här via Skype” men jag tror inte att jag ska ta det personligt heller