Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Fredrik Backman

Tag: Någon måste faktiskt ta sitt ansvar som medmänniska